Firma de contabilitate Bucuresti

Servicii contabilitate Bucuresti

Serviciul de contabilitate este personalizat in functie de specificul clientului si contine in principal urmatoarele aspecte: – consultanta pentru intocmirea documentelor primare – inregistrarea in contabilitate a documentelor primare – intocmirea documentelor contabile obligatorii – refacerea si/sau corectarea contabilitatii.

Contabilitate financiara

 • Intocmirea evidentei contabile se realizeaza in baza documentelor primare puse la dispozitie de dvs.
 • Inregistrarea, administrarea si gestiunea mijloacelor fixe
 • Calcularea impozitelor si contributiilor aferente precum si inregistrarea salariilor
 • Asistenta in efectuarea operatiunilor intracomunitare si de import-export
 • Intocmirea registrelor de contabilitate pentru: Registrul de cumparari, Registrul de vanzari, Cartea mare, Registrul de evidenta fiscala, Registrul jurnal
 • Intocmirea balantei lunare obligatorii
 • Calcularea taxelor ce trebuie datorate bugetului consolidat al statului (impozit pe veniturile microintreprinderilor, impozitul pe profit, TVA, impozitul pe dividende)
 • Elaborarea si depunerea declaratiilor lunare sau dupa caz trimestriale privind decontarile cu bugetul statului (declaratia 100, 112 sau declaratia 300)
 • Calculul impozitului pe profit, elaborarea si depunerea declaratiei de impozit 101
 • Elaborarea si depunerea declaratiilor corespondente impozitelor si taxelor locale (in cazul in care e necesar)
 • Intocmirea ordinelor de plata pentru realizarea platilor impozitelor, contributiilor si taxelor
 • Elaborarea si depunerea declaratiilor pentru taxa de mediu (unde se impune)
 • Realizarea, certificarea si depunerea situatiilor financiare semestriale si anuale

Contabilitate manageriala

Analiza financiara

elementele de baza ale metodei contabilitatii financiare ce cuprind documentatia, inventarierea, evaluarea, gruparea si generalizarea informatiei in conturi;
planificarea bugetului;
calculatia;
rapoarte interne.

Politici si proceduri contabile

acordarea de asistenta informationala adresata managerilor, utila pentru luarea deciziilor operative;
planificarea, controlul si prognozarea eficientei economice a activitatii companiei si a centrelor de responsabilitate ale acesteia;
asigurarea bazei informationale pentru realizarea preturilor.

Contabilitate pentru ONG

Separarea in documente a activitatilor fara scop patrimonial de a celor cu scop patrimonial;
Inregistrarea documentelor in odine cronologica,l intr-un soft specializat, in functie de scopul patrimonial;
calculul impozitului pe profit pentru activitatile cu scop patrimonial;
inchiderea TVA si stabilirea sumelor de plata/ de recuperat;
verificarea plafonului de TVA;
preluarea sumelor in declaratiile aferente si depunerea acestora la organele competente;
completarea la zi a registrelor contabile care sunt cerute obligatorii;
completarea registrelor contabile: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul de Evidenta Fiscala, toate acestea fiind obligatorii;
ntocmirea si depunerea altor declaratii trimestriale, semestriale si anuale;
calculul impozitului pe profit anual pentru activitatile cu scop patrimonial.

Servicii contabilitate PFA complete

registrul jurnal de incasari si plati
registrul inventar
jurnale de vanzari si jurnale de cumparari
fise clienti si furnizori
evidenta obiectelor de inventar, mijloacelor fixe si inregistrarea cheltuielilor cu amortizarea
evidenta stocurilor
situatie impozit
intocmire declaratii catre administratia financiara si transmiterea acestora pe cale electronica

Verificare activitate contabila

Verificarea integrala sau prin sondaj a inregistrarilor si rapoartelor contabile aferente operatiilor consemnate in documente
Verificarea evidentei activelor, capitalurilor si datoriilor firmei
Verificarea contabilitatii financiare, in conformitate cu legislatia/normele in vigoare
Analizarea situatiei in care se gaseste afacerea si oferirea de sugestii spre o directie de actiune oportuna posibila
Consiliere in protectia si recuperarea activelor